wp1
Van 11 januari t/m 13 januari 2021 zal de 19e editie van Wine Professional zoals gebruikelijk plaatsvinden in de Europa Foyer en Diamond Lounge van RAI Amsterdam. De opening vindt plaats tijdens de traditionele Diamond Awards in de St. Olofskapel van het NH Barbizon Palace Hotel in Amsterdam op zondag 10 januari 2021.

Sinds onze eerdere aankondiging dat Wine Professional 2021 doorgaat, hebben wij veel positieve en enthousiaste reacties van importeurs, producenten, restaurateurs, chefs, sommeliers en belangenverenigingen zoals de KVNW ontvangen. Het animo om deel te nemen aan de beurs is groot en vanuit zowel bezoekers als exposanten komt veelvuldig naar voren dat het weer tijd is voor een platform om elkaar (veilig) te ontmoeten. Wij zijn dan ook volop bezig met de voorbereidingen! Mocht de Horecava eventueel besluiten om niet door te gaan, dan gaat Wine Professional alsnog wel door.

Status 2 november 2020

Wij zijn druk in de weer met het organiseren van Wine Professional 2021. En daarbij beseffen wij ons uiteraard ook dat wij op dit moment middenin de 2e golf zitten. Niemand kan nu dan ook de juiste voorspellingen doen. Als het doel van de huidige maatregelen is om rond kerst wat meer stabiliteit te hebben in de epidemie, dan zou dat betekenen dat de situatie er voor het organiseren van Wine Professional drie weken na kerst beter uit zou kunnen zien dan nu het geval is. Daarom vragen wij uw begrip om eind november/begin december de situatie nog een keer onder de loep te nemen en op basis daarvan een definitieve beslissing te nemen over hoe Wine Professional 2021 er precies komt uit te zien. Dat hangt immers grotendeels af van de overheidsmaatregelen.

Kyra en Jan-Sebastian van Lissum

Kyra en Jan-Sebastian van Lissum, Organisatieteam Wine Professional 2021

Aanpassingen

Uiteraard zijn er ook andere vragen die te maken hebben met de onzekere factor van Covid-19. Deze proberen wij hieronder te beantwoorden. Komen er bovenop de huidige door ons reeds geplande aanpassingen weer nieuwe, beperkende maatregelen van de kant van de overheid dan zullen wij het concept voor Wine Professional 2021 daar natuurlijk aan aanpassen. In het geval van een door de overheid opgelegde lockdown kan de beurs uiteraard niet doorgaan, maar daar gaan wij op dit moment niet van uit. In dat specifieke geval krijgen onze exposanten overigens hun betaalde deelname kosten volledig terug, na aftrek van 250 euro ex BTW voor door ons reeds vooruitbetaalde kosten. Ondertussen bekijken wij ook alternatieve opties, voor het geval de overheid Wine Professional in de huidige vorm verbiedt maar op kleinere of andere schaal wel toestaat. Zodra het weer mogelijk is, hopen wij Wine Professional natuurlijk weer volgens het vertrouwde concept te kunnen organiseren, waarbij wij positieve punten van deze tijdelijk aangepaste variant zullen meenemen.

Veiligheid en gezondheid staan voorop

Natuurlijk houden wij ons aan de Covid 19-richtlijnen van de overheid , gemeente en RAI Amsterdam, en daarom is de beurs op details aangepast. De veiligheid en gezondheid van bezoekers, exposanten en medewerkers staan immers ook bij ons, beursorganisator The Wine & Food Association, hoog in het vaandel. We gaan wat dat betreft uit van het maximaal haalbare, waarbij het vooral zaak is effectief om te gaan met de beschikbare tijd en ruimte – zowel voor de organisatie en exposanten als voor de bezoekers.
Daarom hebben wij de afgelopen maanden ook veel overleg gevoerd met relevante belangengroepen en RAI Amsterdam als verhuurder van de ruimten waarin Wine Professional georganiseerd wordt. Wij blijven de komende maanden in nauw contact met hen om ons beleid waar nodig steeds aan te passen aan de actualiteiten en omstandigheden van dat moment.

wp2

Wat betekent dit voor de bezoekers en exposanten van de beurs?

Hieronder leest u in grote lijnen over de voornaamste aanpassingen van de beurs. De komende maanden blijven we u op de hoogte houden van de laatste details.

1. De beurs wordt ruimer opgezet, waardoor iedereen zich kan houden aan de 1,5-meterregel, en waarbij de plattegrond grotendeels blijft zoals u van ons gewend bent. Het middenpad wordt conform de huidige regels grotendeels verbreed tot 7 meter en daardoor geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer, net als alle andere gangpaden die naar 4 meter breedte gegaan zijn.

2. Anders dan eerder aangegeven kunnen bezoekers op verschillende punten op de beurs in zogenaamde rotondes draaien van looprichting en dus toch nog terug op de beursvloer. Van de eerder genoemde eenrichtingsroute is dus geen sprake meer, wat het beursbezoek praktischer maakt.

3. Handhavers en medewerkers van de RAI en The Wine & Food Association zien erop toe dat iedereen zich houdt aan de onderlinge afstand en de route.

4. De in- en uitgang zijn gescheiden. Bij de ingang is er voor alle bezoekers, exposanten en medewerkers een verplichte korte gezondheidscheck d.m.v. een QR-code. Deze zal buiten geplaatst worden en vraagt bezoekers via hun telefoon de QR-code te scannen en een aantal vragen te beantwoorden. Het controlescherm kan vervolgens aan de beveiliging getoond worden, als op alle vragen ‘nee’ is geantwoord krijgen de bezoekers toegang tot de entree. Wellicht wordt als extra controle (indien nodig) de temperatuur gemeten als extra controle. Verder wordt onderzocht of er een Corona sneltest aanwezig kan zijn. Om wachtrijen te voorkomen dienen bezoekers hun bezoekersbadge reeds zelf uitgeprint mee te nemen zodat een soepele en snellere registratie mogelijk zijn.

wp3
5. Desinfecteergel staat voor de bezoekers klaar bij de ingang en op verschillende desinfectizuilen die steeds bijgevuld worden. Exposanten wordt verzocht dit ook zelf te verzorgen in hun stands met de door de RAI voorgeschreven desinfectiegels.

6. Iedereen krijgt een eigen glas en een eigen disposal beker die hij/zij geacht wordt tijdens zijn/haar gehele bezoek te gebruiken. Er komen geen glazen op de stands te staan.

7. Servicemedewerkers wordt verzocht een mondkapje te dragen. Wat de bezoekers en standhouders betreft laten we het wel of niet meenemen van een mondkapje uitgaande van de op dit moment beschikbare regels aan de eigen verantwoordelijkheid over. Ook daarin volgen wij het overheidsbeleid.

8. Bezoekers komen in tijdslots naar de beurs, waardoor er op één bepaald moment niet meer bezoekers binnen zijn dan het op basis van het aantal vierkante meters beursoppervlak toegestane aantal, en er tussen de tijdslots voldoende tijd is om de ruimten te ventileren. Hierdoor hebben bezoekers en exposanten meer tijd voor elkaar. Het gebruik van tijdslots maakt ook dat het toegangsbeleid en de registratie worden aangepast. Zo mogen er bijvoorbeeld per tijdslot maximaal twee personen per bedrijf de beurs bezoeken. Dit zijn de timeslots: 09.00-12.00 uur / 12.30-15.30 uur / 16.00- 19.00 uur. Medewerkers van de RAI houden de telling van het aantal bezoekers bij.

wp4
9. Om het voor zoveel mogelijk bezoekers mogelijk te maken de beurs toch te komen bezoeken verruimt Wine Professional niet alleen de beursvloer maar ook de openingstijden en openingsdagen. Deze zullen van 09.00 uur tot 19.00 uur zijn. De beurs is drie dagen geopend.

10. Ook exposanten dienen bij hun stand- en tafelinrichting rekening te houden met de 1,5 meter regel. Daarom wordt het aantal medewerkers in de stands ook aan bepaalde maxima gebonden. Voor een stand van 3×3 meter is dat twee medewerkers, voor 4×3 meter drie medewerkers etc. Om exposanten tegemoet te komen, krijgen exposanten met een stand van Wine Professional voor deze editie eenmalig en kosteloos 3m2 extra. Daarmee kunnen zij het aantal mensen in hun stand beter spreiden. Exposanten hebben daarnaast uiteraard een eigen verantwoordelijkheid om zich binnen hun stand of tafel aan de regels te houden. Hierop zal ook gehandhaafd worden en waar nodig streng worden opgetreden. Wij adviseren exposanten om vooraf afspraken met klanten te maken om ervoor te zorgen dat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de timeslots en proefruimten.

11. De bezoekersplaatsen per proeftheater worden uiteraard ook ruimer opgezet, door het in acht nemen van de benodigde ruimte tussen personen. Het kan zij dat we daardoor van drie naar twee theaters zullen gaan. Daartegenover staat dat wij wellicht extra proefzones zullen opzetten waar importeurs hun wijnen kunnen laten proeven. Statafels en andere meeting corners worden dit jaar niet geplaatst, om te voorkomen dat mensen teveel bij elkaar gaan staan.

12. De ruimten van Wine Professional zullen vaker schoongemaakt worden dan eerst en bovendien zullen er duidelijke aanwijzingen en handhavers aanwezig zijn om alles zo goed mogelijk volgens de COVID 19 regels te laten verlopen.

Ondanks deze aanpassingen, die hopelijk maar voor één editie nodig zullen zijn, hopen wij er samen met u natuurlijk net weer zo’n knallend begin van het nieuwe (wijn)jaar van te kunnen maken als tijdens de 18 eerdere edities. Zoals u van ons gewend bent, komen wij vanaf nu regelmatig met meer nieuws over toegangsbeleid, programma’s, deelnemende exposanten etc.

Heeft u hier verder nog vragen over?
Of wilt u wellicht participeren als exposant?

Vraag dan informatie aan via js.vanlissum@thewinesite.nl of stuur een whatsapp berichtje naar 06 50 21 3881. U wordt dan z.s.m. teruggebeld. U kunt ook bellen naar 06 46 20 62 46 (Jan van Lissum)
Voor actuele informatie kunt u terecht op deze site, www.wine-professional.nl en op onze social media (de links staan bovenaan deze website). Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hier aan.

 

wp5