wp1
Van 11 januari t/m 13 januari 2021 zal de 19e editie van Wine Professional zoals gebruikelijk plaatsvinden in de Europa Foyer en Diamond Lounge van RAI Amsterdam. De opening vindt plaats tijdens de traditionele Diamond Awards in de St. Olofskapel van het NH Barbizon Palace Hotel in Amsterdam op zondag 10 januari 2021.
Het nieuws dat Wine Professional 2021 doorgaat, heeft geleid tot veel enthousiasme bij importeurs, producenten, restaurateurs, chefs, sommeliers en de KVNW. De verwachtingen zijn hoog en het animo om deel te nemen aan de beurs is groot.
Zoals het er nu voorstaat gaan we ervan uit dat de beurs doorgaat en we zijn dan ook volop bezig met de voorbereidingen.
Uiteraard zijn er ook vragen die te maken hebben met de onzekere factor van Covid-19. Deze proberen wij hieronder te beantwoorden. Komen er nieuwe, beperkende maatregelen van de kant van de overheid, dan kan het er in het ergste geval toe leiden dat Wine Professional in zijn huidige vorm voor wat betreft de komende editie alsnog niet door kan gaan. We houden rekening met deze mogelijkheid en bekijken ondertussen ook alternatieve opties. Zodra het weer mogelijk is, hopen wij Wine Professional weer volgens het vertrouwde concept te kunnen organiseren, waarbij wij positieve punten van deze tijdelijk aangepaste variant zullen meenemen.
Kyra en Jan-Sebastian van Lissum

Kyra en Jan-Sebastian van Lissum, Organisatieteam Wine Professional 2021

Veiligheid en gezondheid staan voorop

Natuurlijk houden wij ons aan de Covid 19-richtlijnen van de overheid en RAI Amsterdam, en daarom is de beurs op details aangepast. De veiligheid en gezondheid van bezoekers, exposanten en medewerkers staan immers ook bij ons, beursorganisator The Wine & Food Association, hoog in het vaandel. We gaan wat dat betreft uit van het maximaal haalbare, waarbij het vooral zaak is effectief om te gaan met de beschikbare tijd en ruimte – zowel voor de organisatie en exposanten als voor de bezoekers.
Daarom hebben wij de afgelopen maanden ook veel overleg gevoerd met relevante belangengroepen en RAI Amsterdam als verhuurder van de ruimten waarin Wine Professional georganiseerd wordt. Wij blijven de komende maanden in nauw contact met hen om ons beleid waar nodig aan te passen aan de actualiteiten en omstandigheden van dat moment.

wp2

Wat betekent dit voor de bezoekers en exposanten van de beurs?

Hieronder leest u in grote lijnen over de voornaamste aanpassingen van de beurs. De komende maanden blijven we u op de hoogte houden van de laatste details.

1. De beurs wordt ruimer opgezet, waardoor iedereen zich kan houden aan de 1,5-meterregel, en waarbij de plattegrond grotendeels blijft zoals u van ons gewend bent. Het middenpad is verbreed tot 4 meter en daardoor geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. De overige paden zijn 3 meter breed en uitsluitend bestemd voor eenrichtingsverkeer.

2. Er komt voor bezoekers een vastgelegde looproute in één richting. Voordeel daarbij is dat alle bezoekers langs alle stands komen. Handhavers en medewerkers van The Wine & Food Association zien erop toe dat iedereen zich houdt aan de onderlinge afstand en de route.

3. De in- en uitgang zijn gescheiden. Bij de ingang is er voor alle bezoekers, exposanten en medewerkers wellicht een korte gezondheidscheck. Of die er komt en hoe die eruit ziet, staat op dit moment nog niet vast. Desinfecteergel staat voor de bezoekers klaar bij de ingang – exposanten wordt verzocht dit zelf te verzorgen in hun stands. Servicemedewerkers wordt verzocht een mondkapje te dragen. Wat de bezoekers betreft laten we het wel of niet meenemen van een mondkapje uitgaande van de op dit moment beschikbare informatie aan de eigen verantwoordelijkheid over.

4. Bezoekers komen in tijdslots naar de beurs, waardoor er op één bepaald moment niet meer bezoekers binnen zijn dan het op basis van het aantal vierkante meters beursoppervlak toegestane aantal, en er tussen de tijdslots voldoende tijd is om de ruimten te ventileren. Hierdoor hebben bezoekers en exposanten meer tijd voor elkaar. Het gebruik van tijdslots maakt ook dat het toegangsbeleid en de registratie worden aangepast. Zo mogen er bijvoorbeeld per tijdslot maximaal twee personen per bedrijf de beurs bezoeken. Hoeveel tijdslots er per dag zijn wordt later bekendgemaakt.

wp3
wp4
5. Om het voor zoveel mogelijk bezoekers mogelijk te maken de beurs toch te komen bezoeken verruimt Wine Professional niet alleen de beursvloer maar ook de openingstijden. We beginnen iets vroeger en eindigen iets later: 9.00 – 19.00 uur. Bovendien overwegen we om samen met RAI Amsterdam te bekijken of een vierdaagse beurs mogelijk is.

6. Ook exposanten dienen bij hun stand- en tafelinrichting rekening te houden met de 1,5 meter regel. Daarom wordt het aantal medewerkers in de stands ook aan bepaalde maxima gebonden.

7. Het aantal bezoekersplaatsen per proeftheater wordt beperkt tot 16, door het in acht nemen van de benodigde ruimte tussen personen.

8. De ruimten van Wine Professional zullen vaker schoongemaakt worden dan eerst en bovendien zullen er duidelijke aanwijzingen en handhavers aanwezig zijn om alles zo goed mogelijk volgens de COVID 19 regels te laten verlopen.

Ondanks deze aanpassingen, die hopelijk maar voor één editie nodig zullen zijn, hopen wij er samen met u natuurlijk net weer zo’n knallend begin van het nieuwe (wijn)jaar van te kunnen maken als tijdens de 18 eerdere edities. Ondanks (of wellicht juist door!) COVID 19 heeft zich inmiddels alweer een groot aantal vertrouwde maar ook nieuwe exposanten aangemeld. Zoals u van ons gewend bent, komen wij vanaf nu regelmatig met meer nieuws over toegangsbeleid, programma’s, deelnemende exposanten etc.

Heeft u hier verder nog vragen over?
Of wilt u wellicht participeren als exposant?

Vraag dan informatie aan via js.vanlissum@thewinesite.nl of stuur een whatsapp berichtje naar 06 50 21 3881. U wordt dan z.s.m. teruggebeld. U kunt ook bellen naar 06 46 20 62 46 (Jan van Lissum)
Voor actuele informatie kunt u terecht op deze site, www.wine-professional.nl en op onze social media (de links staan bovenaan deze website). Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hier aan.

 

wp5