(Persbericht) 120-jarige KVNW zet actief in op programma’s en voorlichting over wijn als onderdeel van een gezonde en verantwoorde leefstijl.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) organiseerde in het jaar van hun 120-jarig bestaan, op 6 februari jl. een symposium over de trends en ontwikkelingen die de komende decennia de wijnhandel en -consumptie zullen gaan beïnvloeden. De KVNW bracht vooraanstaande, deskundige sprekers bij elkaar die hun licht lieten schijnen over o.a. foodtrends, de veranderende wijnconsument, klimaatverandering en de opmars van online verkopen en platforms.

KVNW Wijnsymposium

Henrico van Lammeren spreekt tijdens het KVNW Wijnsymposium

Trends wijnconsumptie

Volgens het internationale onderzoeksbureau Wine Intelligence neemt de consumptie in landen waar wijn een stevige positie heeft, licht af. Daarentegen zit er groei in wijnconsumptie in landen waarin de wijncultuur nog jong is. Onder invloed van het groeiende bewustzijn van een verantwoorde en gematigde alcoholconsumptie staan consumenten meer open voor varianten met minder alcohol. Het onderzoek toont aan dat men in Nederland bewuster met wijn omgaat; het aantal momenten waarop wijn wordt gedronken, neemt af. Ruim een derde van de consumenten heeft belangstelling voor wijnen met een lager alcoholpercentage. Verder is het groeiende aantal ouderen en daarmee het welvaartsniveau sterk van invloed op de wijnconsumptie.

kvnw logo

‘Vernulling’

De trends uit het onderzoek worden bevestigd door spreker Hans Steenbergen, hoofdredacteur van Food Inspiration. Hij signaleert een trend naar, zoals hij noemt; ‘vernulling’. Wijn met minder alcohol, maar ook meer groentes en minder vlees of biologisch vlees. Verder zijn consumenten volgens Steenbergen meer en meer geïnteresseerd in kennis over de herkomst van de producten en de lokale beschikbaarheid daarvan.
De KVNW zet in op de verkoop en ontwikkeling van wijn die op een verantwoorde wijze deel uitmaakt van een plezierige en gezonde lifestyle. De branche onderzoekt actief varianten van wijn met een lager alcoholpercentage. De voorlichting aan de consument over verantwoorde wijnconsumptie is één van de activiteiten waar de KVNW de komende jaren stevig op inzet.

Ruim een derde van de Nederlandse consumenten heeft belangstelling voor wijnen met een lager alcoholpercentage

Distributie en online verkoop van wijn

Wijnand Jongen, CEO van Thuiswinkel.org, stelde dat de traditionele winkels steeds meer moeite krijgen om de consument te volgen. Zij moeten opboksen tegen data en algoritmes van platforms die veel meer weten dan de consument zelf in de gaten heeft. Voor de gemiddelde slijterij, wijnhandel en retailer geeft Jongen de volgende handreiking: zorg voor het inrichten van platforms, die je data verschaffen waarmee je de consument optimaal kunt bedienen.
Kitty Koelemeijer, hoogleraar aan de Nyenrode Universiteit, schetste het ontstaan van platforms die de goederen bijvoorbeeld verzamelen en distribueren.

De KVNW signaleert deze ontwikkelingen en onderschrijft de visie om grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren en de platformgedachte te verkennen en uit te werken.

Toekomst van Nederlandse wijn en klimaatverandering

Stan Beurskens, eigenaar van Wijngaard St. Martinus in Vijlen, gaf inzichten over nieuwe manieren van wijnbouw. Met nieuwe druivenrassen worden al heel mooie resultaten behaald. Ook verwacht hij betere oogsten door de klimaatverandering. Al zal Nederland, alleen al doordat er te weinig ruimte beschikbaar is, nooit de plaats in kunnen nemen van Frankrijk.
Gerard van der Steenhoven, directeur van het KNMI, legde uit dat de gemiddelde temperatuur in de huidige wijngebieden, wereldwijd, de komende tien tot twintig jaar met gemiddeld 2 graden Celsius zal stijgen. De omstandigheden voor wijnbouw in Nederland worden gunstiger. De klimaatverandering veroorzaakt echter ook steeds meer extreem weer, zoals langere perioden van regen of juist droogte.

Door de klimaatverandering zullen gespecialiseerde wijnimporteurs hun risico’s moeten gaan spreiden. De KVNW zet in op actieve voorlichting om het klimaatbewustzijn en de effecten daarvan voor de wijnbouw en wijnimport bij haar leden onder de aandacht te brengen.
De KVNW gaat de samenwerking met Nederlandse wijnbouwers intensiveren. Importeurs en producenten hebben dezelfde belangen waar het gaat om verantwoorde consumptie en duurzaamheid.

Juan Park

Juan Park (Wine Intelligence London), een van de gastsprekers tijdens het symposium

De gemiddelde jaartemperatuur in de wijngebieden stijgt de komende decennia ongeveer 2 graden

KVNW bereidt zich voor op toekomst

De KVNW wil onder andere met dit symposium een actieve rol spelen waar het gaat om kennis delen en het duiden van ontwikkelingen. Voorzitter Peter van Houtert gaf in zijn slotwoord aan dat de voorlichting aan consumenten over wijn als onderdeel van een gezonde leefstijl hoog op de agenda van de KVNW staat. De KVNW zoekt hierin de samenwerking met partners in de alcoholbranche. De geschetste trends en ontwikkelingen bieden kansen maar vragen ook nieuwe impulsen en projecten die het traditionele denken over wijn doorbreken. De KVNW gaat daarin de komende jaren een grotere rol vervullen.

Website KVNW