In een procedure die de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) had aangespannen tegen Wijnoutlet.nl inzake een drietal advertenties, heeft de Reclame Code Commissie (RCC) op 14 juni jl. uitspraak gedaan.
In haar uitspraak heeft de RCC geoordeeld dat twee van de drie advertenties misleidend zijn voor de consument en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code. Een derde advertentie werd is strijd geacht met artikel 20 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken. Dit artikel beoogt het stunten met alcoholhoudende drank tegen te gaan.

logo kvnw

De voorzitter van de KVNW, Peter van Houtert, is blij met de uitspraak van de RCC. ‘Het is onacceptabel als branchegenoten consumenten misleiden in hun advertenties. Dit is slecht voor de sector en we zullen ons daar met alle kracht tegen verzetten. We beraden ons op verdere juridische stappen. Het overgrote deel van de wijnhandelaren adverteert op een keurige manier.’

Bij de KVNW zijn ruim 100 wijnimporteurs aangesloten die gezamenlijk ongeveer 75% van de ingevoerde wijn vertegenwoordigen. De KVNW kent een keurmerk ‘KVNW Register Wijnhandelaar’. Het keurmerk garandeert onder andere dat normen en vrijwillige gedragscodes op het gebied van transparantie, communicatie en marketing worden nageleefd. Leden van de KVNW staan voor eerlijke communicatie naar consumenten.
In de uitspraak van de RCC werden de onderstaande uitingen in de advertenties van Wijnoutlet.nl beoordeeld.

Prijs elders
In een advertentie bood Wijnoutlet.nl een wijn voor € 6,99 aan met daarbij de mededeling dat deze wijn “elders € 13,98” was en “bij Wine-searcher.com zelfs € 17,-”.
Aangezien Wijnoutlet.nl zelf al aangaf dat zij de enige aanbieder is van deze wijn, is de bewering “elders 13,98” misleidend. Verder betoogde Wijnoutlet dat de prijs van € 17,- de gemiddelde prijs betrof over verschillende jaargangen. Deze vergelijking gaat volgens de RCC niet op nu het wijnjaar juist een relevant kenmerk van de wijn is en medebepalend voor de prijs. Deze uiting is dus misleidend.

Gebruik medailles
In een andere advertentie werd een wijn aangeprezen met: “Gouden medaille, Berliner Wein Trophy 2016”. Wijnoutlet.nl heeft echter niet aangetoond dat deze medaille ook daadwerkelijk voor die wijn was uitgereikt. De RCC is daarom van mening dat het hier gaat om misleidende reclame. In dezelfde reclame-uiting wordt ook gesteld dat de wijn elders wordt aangeboden voor € 11,99. Daarvan heeft Wijnoutlet.nl zelf al erkend dat dit niet juist is. De RCC is van mening dat ook deze bewering daarom misleidend is in de zin van de Nederlandse Reclame Code.

59% voordeel
In een derde advertentie wordt een wijn aangeboden met “59% voordeel” en maar liefst 59% goedkoper”. De RCC is van mening dat deze uiting in strijd is met artikel 20 van de Reclame Code voor Alcoholhoudende Dranken. Dat artikel schrijft voor dat alcoholhoudende dranken niet mogen worden aangeboden voor minder dan de helft van de normale verkoopprijs.

De uitspraak kunt u downloaden op de website van de KVNW.

In een procedure die de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) had aangespannen tegen Wijnoutlet.nl inzake een drietal advertenties, heeft de Reclame Code Commissie (RCC) op 14 juni jl. uitspraak gedaan.
In haar uitspraak heeft de RCC geoordeeld dat twee van de drie advertenties misleidend zijn voor de consument en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code. Een derde advertentie werd is strijd geacht met artikel 20 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken. Dit artikel beoogt het stunten met alcoholhoudende drank tegen te gaan.

logo kvnw

De voorzitter van de KVNW, Peter van Houtert, is blij met de uitspraak van de RCC. ‘Het is onacceptabel als branchegenoten consumenten misleiden in hun advertenties. Dit is slecht voor de sector en we zullen ons daar met alle kracht tegen verzetten. We beraden ons op verdere juridische stappen. Het overgrote deel van de wijnhandelaren adverteert op een keurige manier.’

Bij de KVNW zijn ruim 100 wijnimporteurs aangesloten die gezamenlijk ongeveer 75% van de ingevoerde wijn vertegenwoordigen. De KVNW kent een keurmerk ‘KVNW Register Wijnhandelaar’. Het keurmerk garandeert onder andere dat normen en vrijwillige gedragscodes op het gebied van transparantie, communicatie en marketing worden nageleefd. Leden van de KVNW staan voor eerlijke communicatie naar consumenten.
In de uitspraak van de RCC werden de onderstaande uitingen in de advertenties van Wijnoutlet.nl beoordeeld.

Prijs elders
In een advertentie bood Wijnoutlet.nl een wijn voor € 6,99 aan met daarbij de mededeling dat deze wijn “elders € 13,98” was en “bij Wine-searcher.com zelfs € 17,-”.
Aangezien Wijnoutlet.nl zelf al aangaf dat zij de enige aanbieder is van deze wijn, is de bewering “elders 13,98” misleidend. Verder betoogde Wijnoutlet dat de prijs van € 17,- de gemiddelde prijs betrof over verschillende jaargangen. Deze vergelijking gaat volgens de RCC niet op nu het wijnjaar juist een relevant kenmerk van de wijn is en medebepalend voor de prijs. Deze uiting is dus misleidend.

Gebruik medailles
In een andere advertentie werd een wijn aangeprezen met: “Gouden medaille, Berliner Wein Trophy 2016”. Wijnoutlet.nl heeft echter niet aangetoond dat deze medaille ook daadwerkelijk voor die wijn was uitgereikt. De RCC is daarom van mening dat het hier gaat om misleidende reclame. In dezelfde reclame-uiting wordt ook gesteld dat de wijn elders wordt aangeboden voor € 11,99. Daarvan heeft Wijnoutlet.nl zelf al erkend dat dit niet juist is. De RCC is van mening dat ook deze bewering daarom misleidend is in de zin van de Nederlandse Reclame Code.

59% voordeel
In een derde advertentie wordt een wijn aangeboden met “59% voordeel” en maar liefst 59% goedkoper”. De RCC is van mening dat deze uiting in strijd is met artikel 20 van de Reclame Code voor Alcoholhoudende Dranken. Dat artikel schrijft voor dat alcoholhoudende dranken niet mogen worden aangeboden voor minder dan de helft van de normale verkoopprijs.

De uitspraak kunt u downloaden op de website van de KVNW.