Je moet het lef maar hebben. En dat hebben ze bij de website Wijn.nl. Die noemt zich, compleet met spelfout, en vanuit ongepaste bescheidenheid ‘DÉ wijn(!) website van Nederland’. En die zou, bij overname van het Productschap Wijn, worden ‘geactualiseerd’. Wie de boel eens goed uitrolt kan niet anders dan verbijsterd zijn over zoveel pretentie. In de rubriek LAATSTE NIEUWS zien we een bericht van 4 september 2018, terwijl het jaar bijna om is. De website beroemt zich op een handvol columnisten, over wie wordt gezegd: ‘Bloggers laten hun licht schijnen over de LAATSTE ontwikkelingen. Twee van hen hielden er in 2015 mee op. Een derde een jaar later en de laatste in 2017.

Ver achter
Die bloggers zijn er dus niet meer, waarmee de sitebezoeker zich ordinair beduveld voelt. Opmerkelijk is dat ‘DÉ wijn website’ het maar niet voor elkaar krijgt die gaten op te vullen. Dat de bestierders het tot aan de dag van vandaag durven te bestaan zich dan bovenaan de ranglijst van polderlandse websites te plaatsen, lijkt alleen maar uit zelfoverschatting te verklaren. Als er één ding duidelijk is, dan is het dat Wijn.nl ten eerste ver achterloopt en vervolgens niet waarmaakt wat bij overname is toegezegd.

Wie zitten erachter? Na het opgeheven Productschap was dat het verdwenen Wijn Informatie Centrum. En sinds enkele jaren de Stichting Wijnonderwijs Nederland (SWON). Die beloofde ‘voor de komende maanden’ de inhoud een afspiegeling te laten zijn van de laatste stand van zaken en zelfs uitbreiding. En wat zien we nu? Een website met een te vette titel die ouwe koek opdist in plaats van echt nieuws en verse achtergronden.

Uit armoe
Wie nagaat wat ‘DÉ wijnwebsite’ nou eigenlijk brengt, komt al snel tot de bevinding dat alleen de wijnagenda actuele informatie geeft. De column-nood is intussen zo groot dat op het BLOG uit pure armoe maar een ‘bijdrage’ is gewijd aan de data van recente open wijndagen. Een droge opsomming die geen enkel raakvlak met het begrip ‘column’ heeft. En dan heb ik het nog niet gehad over het ‘normale’ wijn-NIEUWS. Gebaseerd op een selectie die voor eigen doeleinden een soort censuur lijkt te hebben ondergaan. En hoofdzakelijk een beeld oproept van vredige wijnverschijnselen in de polder. Hoe ‘promotioneel’ kan dat nog zijn?

Geen nieuwe
En al dat aftandse gedoe doet zich dan voor onder de vlag van de SWON, die zich volhardend laat voorstaan op kwaliteit en vernieuwing.
Kennelijk zijn er geen nieuwe columnisten te vinden die hun naam aan ‘DÉ wijnwebsite’ willen verbinden. Daarbij passen hoogstens nog gezapige wijnschrijvers die allesbehalve scherp en onthullend aan ‘professionals en consumenten’ willen laten weten hoe het wijnwereldje voortkabbelt.
Wie ‘DÉ wijnwebsite’ van ons land wil zijn, kan zich niet veroorloven al die zaken uit de weg te gaan die nou juist discussie, ontmaskering, opheldering, ont-ijdeling en harder optreden verdienen.

Daarom onthef ik bij deze ‘DÉ wijnwebsite’ van de meest misplaatste titel die wijn-hotemetoten in een vlaag van zelfgenoegzaamheid ooit hebben kunnen verzinnen. Blijkbaar zijn ze de hand kwijt die op weg zou moeten zijn naar eigen boezem.